Privaatsuspoliitika

Olen tutvunud ja nõustun LoondSPA OÜ e-poe kasutajatingimustega, sh kasutajatingimustes
fikseeritud isikuandmete töötlemise korraga.

LoondSPA OÜ töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Meie ettevõte töötleb isikuandmeid ainult Teie tellitud kauba kätte toimetamiseks. Me ei edasta, müü ega avalikusta Teie andmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.
Meie firma töötleb Teie: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili ja aadressi.
Kui olete avaldanud soovi saada meie ettevõtte uudiskirju on Teil alati õigus nendest loobuda.
Teil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.

Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Teil õigus saata meile e-kiri info@loond.eu
või helistada numbril +372 56 561 411